Główne założenia

 1. Regulamin opisuje zasady uczestnictwa w rajdzie rowerowym Great Lakes Gravel, który przeprowadzany jest na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Rajd organizowany jest formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop (ULTRA) w dniach 20-22 września 2024 oraz jednodniowej formule (KLASYK oraz SPRINT) w dniu 21 września 2024.
 3. W rajdzie mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie.
 4. Trasa rajdu będzie mieć trzy dystanse:
  a) ULTRA – długość około 490 km
  b) KLASYK – długość około 160 km
  c) SPRINT – długość około 80 km
  Oba dystanse poprowadzone zostaną po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 5. Limit miejsc wynosi 300 osób na dystansie ULTRA, 200 osób na dystansie KLASYK i 100 osób na dystansie SPRINT.
 6. Biuro rajdu, start oraz meta zawodów zlokalizowane są w Mikołajkach w Mazurskim Klubie Żeglarskim.
 7. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 8. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy zawodnik pisemnie akceptuje regulamin przed startem.
 9. Ideą rajdu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.

Zasady udziału w rajdzie Great Lakes Gravel i opłaty

Opłata rejestracyjna:

 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez zakup i opłacenie opłaty rejestracyjnej dostępnej w oficjalnym sklepie sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 2. Rejestracja zostanie uruchomiona 1 października 2023 roku o godzinie 20:00.
 3. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 125 PLN przelewem na podany numer konta lub za pośrednictwem udostępnionych płatności natychmiastowych.
 4. Opłata rejestracyjna ma charakter bezwrotny, gwarantuje miejsce na liście rejestracyjnej, prawo do zakupu opłaty startowej i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w rajdzie.
 5. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc.
 6. Rejestrując się na dwa wybrane wydarzenia w 2024 w koszyku można wpisać kod JADEDWA2024, który obniża każdą z opłat rejestracyjnych do poziomu 110 PLN. Rejestrując się na wszystkie trzy wydarzenia w 2024 w koszyku można wpisać kod JADEWSZYSTKO2024, który obniża każdą z opłat rejestracyjnych do poziomu 100 PLN. Kody zachowują ważność tylko do końca października 2023.

Opłata startowa:

 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w rajdzie i znalezienie się na liście startowej. Możliwość jej opłacenia zostaje uruchomiona 1 stycznia 2024 r.
 2. Opłata startowa wynosi odpowiednio:
  • Great Lakes Gravel ULTRA
   • do 30.04.2024 r. – 279 PLN
   • od 01.05.2024 do 15.06.2024 r. – 309 PLN
   • od 16.06.2024 do 31.07.2024 r. – 339 PLN
   • od 1.08.2024 r. – 369 PLN
  • Great Lakes Gravel KLASYK
   • do 30.04.2024 r. – 119 PLN
   • 1.05.2024 r. do 15.06.2024 r. – 139 PLN
   • od 16.06.2024 r. do 31.07.2024 r.– 159 PLN
   • od 1.08.2024 r. – 179 PLN
  • Great Lakes Gravel SPRINT
   • do 30.04.2024 r. – 119 PLN
   • 1.05.2024 r. do 15.06.2024 r. – 139 PLN
   • od 16.06.2024 r. do 31.07.2024 r.– 159 PLN
   • od 1.08.2024 r. – 179 PLN
 3. Brak uiszczenia opłaty startowej do 15.08.2024 r. spowoduje przeniesienie zawodnika na listę rezerwową i zwolnienie miejsca do puli.
 4. Opłatę startową należy zakupić i opłacić za pośrednictwem oficjalnego sklepu sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdu opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • do 30.03.2024 r. – 100% opłaty startowej
  • do 30.06.2024 r. – 75% opłaty startowej
  • do 15.08.2024 r. – 50% opłaty startowej
  • po 15.08.2024 r. opłata startowa nie będzie zwracana
 6. W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę lub na kolejną edycję w następnym roku, Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych. Przepisanie pakietu startowego jest możliwe maksymalnie do niedzieli do 9 września 2024 r. do północy.
 7. W przypadku jeśli uczestnik przeniósł opłatę startową z 2023 roku na 2024, nie ma możliwości jej zwrotu na warunkach opisanych w punkcie 5.
 8. Istnieje możliwość jednorazowego, bezpłatnego przesunięcia wpłaconego wpisowego (opłata rejestracyjna+startowa) na inny rajd w cyklu rozgrywany w tym samym roku (np. z Sudovii 2024 na GLG 2024). Każde kolejne przesunięcie będzie objęte opłatą administracyjną w wysokości 50 zł.

Zasady rajdu:

 1. Start w rajdzie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 2. W rajdzie może wystartować każda osoba pełnoletnia, która ma świadomość swoich możliwości fizycznych. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 3. Każdy z uczestników startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdza pisemnym oświadczeniem przed startem.
 4. Każdy z uczestników ma obowiązek poruszania się przez cały czas trwania rajdzie w kasku sztywnym. Osoby nieposiadające kasku sztywnego nie zostaną dopuszczone do startu, a udokumentowane przypadki jazdy bez kasku w trakcie rajdu będą karane dyskwalifikacją.
 5. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej po zakończeniu rywalizacji.
 6. Uczestnik, u którego zostaną stwierdzone niedozwolone substancje o których mowa w pkt. 10 zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany.
 7. W przypadku zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu opłaty startowej lub bezkosztowe przepisanie na nowy termin.

Przebieg rajdu:

 1. Start rajdu na dystansie ULTRA zaplanowany jest 20 września 2024 r. o godzinie 6:00.
 2. Start rajdu na dystansie KLASYK zaplanowany jest na 21 września 2024 r. o godzinie 6:00.
 3. Start rajdu na dystansie SPRINT oraz e-SPRINT zaplanowany jest na 21 września 2024 o godzinie 10:00.
 4. Limit czasowy na ukończenie zawodów na dystansie ULTRA mija w niedzielę 22 września 2024 o godzinie 22:00, a na dystansie KLASYK o w sobotę 21 września 2024 o godzinie 22:00.
 5. Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie – obowiązuje zasada czasu netto.
 6. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 7. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania rajdu.
 8. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową rajdu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 9. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie do nawigacji (licznik GPS, smartfon, smartwatch etc.)
 10. Rajd ma formułę pełnej samowystarczalności. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w rajd.
 11. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania rajdu.
 12. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
 13. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia rajdu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika rajdu:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika maratonu obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z rajdu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu rajdu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie rajdu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą karane dożywotnią dyskwalifikacją.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Rekomenduje się posiadanie ważne polisy od odpowiedzialności cywilnej np. kolarskieOC.pl oraz następstw nieszczęśliwych wypadków np. kolarskieNNW.pl

Zobowiązania organizatora:

 1. Przekazanie uczestnikom pakietu startowego, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika akcesoria i numer startowy.
 2. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS do śledzenia pozycji na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia.
 4. Udostępnienie trasy w formie mapy oraz pliku .gpx wraz z opisem przebiegu.
 5. Wykonanie odprawy dla wszystkich zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu.